Impresum

letzte Aktualisierung: 10.2022

Kovista GmbH

Daňové číslo: 215/112/05813
OR: Chemnitz | 33834
DIČ: DE275397630

Grünaer Str. 58
09224 Chemnitz

Jednatel: Mathias Gehmlich

E-mail: info@kovista.com
Telefon: +49 (0) 371 – 24088200

Zdroje fotografií: L&H Marketing Werbeagentur, KOVISTA GmbH, soukromé

Design: L&H Marketing Werbeagentur
Hosting/Programování: L&H Media Onlinemarketing
L&H Marketing Werbeagentur a L&H Media Online jsou ochranné známky společnosti L&H Dialog GmbH

Použití obsahu:

Použití obsahu nebo výňatků (text a grafika), jakož i odkazy na výňatky nebo jednotlivé stránky vyžadují výslovný souhlas oprávněného zástupce Mathiase Gehmlicha.
Vyloučení odpovědnosti:

 1. Obsah online nabídky
  Autor nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Nároky na odpovědnost vůči autorovi, které odkazují na škody materiální nebo nehmotné povahy způsobených použitím či nepoužitím poskytnutých informací, resp. byly způsobeny použitím nesprávných a neúplných informací, jsou v zásadě vyloučeny, pokud neexistují důkazy o úmyslném nebo hrubě nedbalém zavinění ze strany autora. Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo mazat části stránek nebo celou nabídku bez zvláštního oznámení nebo dočasně nebo trvale ukončit zveřejňování.
 2. Odkazy a linky
  V případě přímých nebo nepřímých odkazů na externí webové stránky, tzv.linků, které leží mimo oblast odpovědnosti autora, by povinnost odpovědnosti vstoupila v platnost výlučně v tom případě, že autor zná obsah a bylo by pro něj technicky možné a rozumné zabránit použití v případě nezákonného obsahu. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době umístění linku neobsahovaly příslušné odkazované stránky žádný nezákonný obsah. Autor nemá žádný vliv na současný a budoucí design, obsah nebo autorství odkazovaných/propojených stránek. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu všech odkazovaných/propojených stránek, které byly změněny po umístění linku. Toto prohlášení se vztahuje na všechny linky a odkazy umístěné v rámci vlastní internetové nabídky.
 3. Autorské právo a zákon o ochranných známkách
  Autor se snaží dodržovat ve všech publikacích autorská práva použitých grafik a textů, používat grafiku a texty vytvořené jím nebo používat grafiku a texty bez licence. Všechny značky a ochranné známky uvedené v internetové nabídce a případně chráněné třetími stranami podléhají bez omezení ustanovením příslušného platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Pouhá zmínka nevede k závěru, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích osob! Autorská práva k e zveřejněným objektům vytvořených samotným autorem zůstávají výhradně u autora stránek. Jakékoli rozmnožování nebo použití takové grafiky a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu autora povoleno.
 4. Ochrana údajů
  Pokud existuje v rámci internetové nabídky možnost k zadání osobních nebo obchodních údajů (e-mailové adresy, jména, adresy), pak probíhá zveřejnění těchto údajů uživatelem výslovně dobrovolně. Použití všech nabízených služeb je – pokud je to technicky možné a přiměřené – povoleno i bez uvedení těchto údajů, resp. s uvedením anonymizovaných údajů nebo pseudonymu. Do našich stránek jsou integrovány pluginy sociální sítě Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Pluginy Facebook poznáte na našich stránkách podle loga Facebooku nebo tlačítka „Like“ („To se mi líbí“) nebo podle odkazu na link. Přehled pluginů Facebooku naleznete zde: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Když navštívíte naše stránky, plugin vytvoří přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebook. Facebook tak obdrží informace o tom, že jste v vaší IP adresou navštívili naše stránky. Pokud kliknete na tlačítko Facebooku „Like“, když jste přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, můžete propojit obsah našich stránek se svým profilem na Facebooku. To umožňuje Facebooku přiřadit návštěvu našich stránek k vašemu uživatelskému účtu. Rádi bychom upozornili na to, že jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených dat ani o jejich použití Facebookem. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Facebooku pod http://de-de.facebook.com/policy.php. Pokud nechcete, aby Facebook mohl spojit vaši návštěvu našich stránek s vaším uživatelským účtem na Facebooku, odhlaste se prosím ze svého uživatelského účtu na Facebooku.
 5. Právní účinnost tohoto vyloučení odpovědnosti
  Toto vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové nabídky, ze které byl učiněn odkaz na tuto stránku. Pokud by části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neměly odpovídat, již neodpovídaly nebo ne zcela odpovídaly platnému právnímu stavu, zůstávají zbývající části dokumentu svým obsahem a platností nedotčeny.

© 2021 KOVISTA GmbH

Za data a obsah se neručí.
Používání této služby na vlastní nebezpečí.
Rozmnožování a šíření tohoto dokumentu mimo oblast odpovědnosti je zakázána.

KOVISTA ENGINEERING CONSULTING, KOVISTA MECHANICAL ENGINEERING | CNC MANUFACTURING a KOVISTA STAHL- UND METALLHANDEL jsou ochranné známky společnosti KOVISTA GmbH
© KOVISTA 2021

KOVISTA Logo

Grünaer Str. 58

09224 Chemnitz

+49 (0) 371 – 24088200

Impresum

Ochrana údajů

Všeobecné obchodní podmínky

Certifikát TÜV ISO9001

KOVISTA ENGINEERING CONSULTING, KOVISTA MECHANICAL ENGINEERING | CNC MANUFACTURING a KOVISTA STAHL- UND METALLHANDEL jsou ochranné známky společnosti KOVISTA GmbH
© KOVISTA 2021

KOVISTA Logo

Grünaer Str. 58

09224 Chemnitz

+49 (0) 371 – 24088200

info@kovista.com

Impresum

Ochrana údajů

Všeobecné obchodní podmínky

Certifikát TÜV ISO9001